Belangstelling voor ammoniakmaatregelen op bedrijf Hemstede

//Belangstelling voor ammoniakmaatregelen op bedrijf Hemstede

Belangstelling voor ammoniakmaatregelen op bedrijf Hemstede

Ruim 70 belangstellenden, melkveehouders en adviseurs, bezochten dinsdagavond 10 juli het bedrijf van familie Hemstede in Ommen. Op dit moderne bedrijf presenteerde pilotveehouder Jan Hemstede samen met zijn Proeftuinadviseur Gerrit Bossink de maatregelen op zijn bedrijf om ammoniakemissie te reduceren.

Vanuit de Proeftuin is een onderverdeling gemaakt in stal-, voer-, mest- en gebiedsmaatregelen. De groep bezoekers maakte een rondgang over het bedrijf waarbij informatie is gegeven over dit soort maatregelen. Dit om een beeld te krijgen van maatregelen die op het eigen bedrijf toepasbaar zijn, zonder bijvoorbeeld hoge investeringen te doen. Veel mogelijke maatregelen zijn gericht op een efficiëntere bedrijfsvoering, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor het effect op de kosten en opbrengsten.

Verwachte ammoniakreductie 17 procent
Jan Hemstede heeft voor 2012 gekozen voor twee hoofdmaatregelen; optimalisatie van de voeding van de gehele veestapel en het verlengen van de weidegang van 4 naar 6 uur. Met deze maatregelen verwacht hij in 2012 een reductie van 17 procent NH3. Dit is per dierplaats een verlaging van 34,6 naar 28,8 kg NH3 en per 1000 kg melk gaat de ammoniakemissie van 3,55 kg naar 2,95 kg. De stikstofefficiëntie van het vee stijgt van 24 naar 26 procent. De fosforbenutting verbetert van 30 naar 32 procent.

Mogelijke maatregelen in 2013
In 2013 wil Hemstede in de zomer starten met het sproeien van water over de roosters met de mestrobot. Het sproeien van drie tot vier m3 water per koe, verdeeld over 12 sproeirondes per dag, heeft effect op de emissie vanaf het vloeroppervlak en op de emissie vanuit de put én bij het uitrijden. Drie positieve effecten.
Een tweede mogelijke maatregel voor Hemstede is het gebruik van ureaseremmers (eveneens te verspreiden met de mestrobot). Hiermee kan het bedrijf naar verwachting een forse reductie behalen. De Proeftuin onderzoekt met de Universiteit van Kiel of deze maatregel toepasbaar is voor de praktijk. Meerdere pilotveehouders willen graag met deze maatregel aan de slag.

Klik hier voor meer informatie over sproeien van water op roosters en over ureaseremmers.

Bijeenkomst voor intensieve veehouderij
Met de ervaringen van de bijeenkomst bij Hemstede organiseert de Proeftuin dit najaar een tweede bijeenkomst.

2015-10-30T16:02:38+01:00