“Belangrijk om rekening te houden met toekomstige eisen”

//“Belangrijk om rekening te houden met toekomstige eisen”

“Belangrijk om rekening te houden met toekomstige eisen”

Op vrijdag 15 maart jl. gingen dertig veehouders mee ‘on toer’ langs verschillende bedrijven met emissiearme stalvloeren. De Melkvee Academie organiseerde deze Boer on Toer ‘Vloeren Loeren’ samen met FarmConsult en Proeftuin Natura 2000 Overijssel om veehouders meer inzicht te geven in verschillende ammoniak reducerende vloersystemen. Op drie locaties konden de deelnemers een vloersysteem in de praktijk zien en zelf een mening vormen over de voor- en nadelen van de vloeren.

De meeste deelnemers aan de excursie hebben plannen voor de bouw van een nieuwe stal. De excursie bood hen de mogelijkheid om zich te oriënteren op de verschillende emissiearme stalvloeren die er zijn. Eén van de meegereisde ondernemers: “Volgend jaar gaan we een nieuwe stal bouwen. Ik vind het belangrijk om bij de bouw van een nieuwe stal rekening te houden met toekomstige eisen. Met deze excursie kan ik een beeld vormen van de bestaande vloeren, zodat ik een goede keuze kan maken”.

Tijdens de rondreis kwamen drie verschillende vloeren aan bod. De eerste in rij was de Groene Vlag Roostervloer. Een kenmerk van deze stalvloer is de licht bollende vorm van de roostermat. Meteen kwamen de vragen los bij de ondernemers: hoe lopen de koeien op deze vloer? Welk effect heeft de vloer op de klauwgezondheid? Beloopbaarheid en de werking van het systeem waren ook belangrijke aandachtspunten bij de HCI Betonvloer met primaire mestscheiding en de Veld-V vloer. Is de afvoer van de mest voldoende, zodat gladheid voorkomen wordt? Duurzaamheid van het rubber van de Veld-V vloer en de Groene Vlag Roostervloer was een ander aspect dat de ondernemers onder de loep namen.
Tijdens de excursie bleek dat de voorkeur van ondernemers niet naar één type vloer uit ging, maar dat zij de voor -en nadelen van de vloer juist toespitsten op hun eigen situatie. Veel veehouders zijn nu weer een stap verder in de ontwikkeling van hun nieuwbouwplannen, en daarmee is deze Boer on Toer geslaagd.

2015-10-30T14:30:49+01:00