Ammoniakwijzer maakt effecten inzichtelijk

//Ammoniakwijzer maakt effecten inzichtelijk

Ammoniakwijzer maakt effecten inzichtelijk

Binnenkort kunnen agrarische ondernemers gebruik maken van de Ammoniakwijzer. Deze door de Proeftuin ontwikkelde rekentool laat zien wat de effecten zijn van ammoniakreducerende maatregelen op bedrijfsniveau. Met het invullen van een paar eenvoudige kengetallen kunnen melkveehouders gemakkelijk en snel een indicatie krijgen van het effect van bepaalde maatregelen op hun bedrijf, zowel qua reductie als bedrijfseconomisch.

Wat kost het wanneer ik een ammoniakreducerende maatregel toepas op mijn bedrijf? En wat levert het op? Dit zijn veelgestelde vragen van veehouders die de ammoniakemissie op het bedrijf willen verminderen. De antwoorden vinden ze binnenkort in de Ammoniakwijzer. “Na het invullen van hun uitgangssituatie kunnen ondernemers aanvinken welke ammoniakreducerende maatregelen hen interessant lijken. De effecten van deze maatregelen op de ammoniak en de economische situatie worden vervolgens doorberekend,” vertelt Aart Evers, één van de ontwikkelaars van Wageningen UR. “Zo zijn gemakkelijk meerdere maatregelen met elkaar te vergelijken en kunnen veehouders de voor hen meest aantrekkelijke opties kiezen.”

De rekentool is opgezet met behulp van het Bedrijf Begrotingsprogramma Rundvee (BBPR). Ook voor ondernemers die uit willen breiden een handig instrument. In de Ammoniakwijzer zien zij bijvoorbeeld wat het effect op de ammoniakemissie is wanneer ze meer dieren gaan houden of wat het betekent wanneer er een stal van de RAV-lijst wordt gebouwd.

Opbrengsten en kosten
In de Ammoniakwijzer zijn de effecten van maatregelen op opbrengsten én op kosten verwerkt. Neem de maatregel het verhogen van de melkproductie met hetzelfde aantal melkkoeien. Dat levert naast de reductie van ammoniakemissie een duidelijke financiële winst op. Door de verduurzaming van de veestapel is verder minder jongvee nodig voor vervanging. Dit soort financiële voordelen komt naar voren. Evers: “De wijzer houdt rekening met economische voordelen door het aanpassen van voeding en (mest)management. En natuurlijk werkt het andersom. De berekeningen maken ook inzichtelijk welke kosten hoger komen te liggen.”

Rol pilotgroep
De pilotgroep van de Proeftuin hielp mee met de ontwikkeling van de tool, bijvoorbeeld op het gebied van eenvoud en gebruiksvriendelijkheid. Veehouders hoeven nu maar een paar kengetallen, zoals het aantal koeien en quotum per hectare, in te vullen en het programma is klaar om berekeningen te maken. “Het geeft de gebruiker een goede indicatie”, aldus Evers. “Veel aspecten die te maken hebben met ammoniakreductie op melkveebedrijven komen samen in deze tool.”

2017-06-12T10:48:14+02:00