Akkoord voor snijmais als strooisel bij pluimvee

//Akkoord voor snijmais als strooisel bij pluimvee

Akkoord voor snijmais als strooisel bij pluimvee

Direct bij de start van de Proeftuin bracht pilotveehouder Ruben ter Braak, en zijn pluimveestudiegroep Bornebroek, de maatregel snijmais als strooisel onder de aandacht. Een perspectiefvolle maatregel, die vanwege de achtergrond (een managementmaatregel) alleen opgenomen is op de Rav-lijst voor stoppende pluimveehouders. Voor de Proeftuin reden om de maatregel in te brengen in het verzilvertraject.

Samen met experts van Wageningen UR, Ruben ter Braak en zijn Proeftuinadviseur Angelike Maassen van den Brink heeft de Proeftuin deze maatregel verder uitgewerkt. Er is een wetenschappelijke factsheet opgesteld, waarop de Commissie van Deskundigen afgelopen januari een inhoudelijk akkoord heeft gegeven. Dit betekent dat het werkingsprincipe is onderkend en voldoende wetenschappelijk onderbouwd is. De volgende stap in het verzilvertraject is de borging en handhaving. Samen met Stichting Milieukeur en de afdelingen vergunningverlening en handhaving van de Provincie kijkt de Proeftuin naar de aanvullende richtlijnen voor handhaving binnen het strikte kader van de NB-vergunningverlening. Als deze richtlijnen scherp zijn, kan de Proeftuin de maatregel voorleggen aan Gedeputeerde Staten. Bij goedkeuring mogen pluimveehouders uit Overijssel gebruik maken van de maatregel snijmais als strooisel bij hun aanvraag voor de NB-vergunning. In de tussentijd is de maatregel, mede door inspanningen van de studiegroep, door de landelijke Commissie Tac-Rav op de stopperslijst gezet.

Werking maatregel
Snijmais is een gefermenteerd product met een lage pH en behoorlijk veel zuurvormende bacteriën. Beide eigenschappen kunnen de ammoniakemissie met ongeveer 40% verminderen ten opzichte van gangbare strooiselmaterialen als houtkrullen en tarwestro. Belangrijk is wel dat het snijmaïs naar 85 tot 90% gedroogd is voordat de kuikens erop komen. Meer informatie vindt u in de gereedschapskist op
www.proeftuinnatura2000.nl. 

2019-02-04T10:43:31+01:00