Agrariërs uit Dalfsen/Nieuwleusen nemen de ‘proef’ op de som

//Agrariërs uit Dalfsen/Nieuwleusen nemen de ‘proef’ op de som

Agrariërs uit Dalfsen/Nieuwleusen nemen de ‘proef’ op de som

“Bent u klaar voor de toekomst? Neem de ‘proef’ op de som!” Voor deze uitdaging kwamen de leden van LTO Noord-afdeling Dalfsen en AJK Dalfsen-Nieuwleusen op 12 november bij elkaar. Op het programma stond een praktische avond over het verminderen van ammoniakemissie op het eigen bedrijf. Bijna zeventig belangstellenden, merendeel melkveehouders, woonden de avond bij. Na een korte uitleg over de Proeftuin kregen de aanwezigen informatie over het ontstaan van ammoniak en welke mogelijkheden er zijn om de emissie te verminderen.

Om inzicht te krijgen in de ammoniakverliezen op het bedrijf zijn de BEX en BEA onmisbaar. De BEX bleek bij de ondernemers bekend te zijn, de BEA duidelijk nog niet. De Proeftuin werkte voor een praktische invulling van de avond zoveel mogelijk met praktijkvoorbeelden en –ervaringen van de pilotondernemers. Zo zijn er maatregelen behandeld op het gebied van voer en management, zoals een lager re-gehalte in het rantsoen of het houden van minder jongvee. Ook maatregelen die van toepassing zijn in de stal (vloer- en kelderemissie) en bij het mest aanwenden kwamen langs. Niet alle maatregelen zijn al direct toepasbaar, een aantal van hen is in ontwikkeling en worden bij de pilotboeren van de Proeftuin nader uitgeprobeerd en onderzocht.

Boodschap van de avond was dat er altijd maatregelen te vinden zijn die passen bij de bedrijfsvoering van de ondernemer. Er is ruimte om zelf of samen met andere kennis te verzamelen, te ontwikkelen en toe te passen. Of om een ander type oplossingen in beweging te brengen. Maar het hoeft niet altijd spannend te zijn: soms levert het bewuster stilstaan bij de mogelijkheden van onder meer BEX en BEA al voldoende mogelijkheden op om ammoniakemissie te reduceren.

Na afloop bleek dat de aanwezigen de hoeveelheid technische informatie aan de forse kant vonden, maar de belangstelling was niet minder. In diverse gesprekken is nog na gesproken over onder meer de mogelijkheden van gestorte vloeren en het aanzuren van mest. Twee onderwerpen waar de Proeftuin al mee bezig is en in 2013 zeker aandacht aan besteedt.

2015-10-30T15:14:42+01:00