AERIUS en de stikstofdepositie

//AERIUS en de stikstofdepositie

AERIUS en de stikstofdepositie

Het rekeninstrument AERIUS brengt de invloed van een stikstofbron op de omgeving, oftewel de depositie, in beeld. Zo worden er niet alleen voor landbouw, maar ook voor industrie, verkeer en vervoer berekeningen gemaakt van de stikstofuitstoot naar stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

“De AERIUS Calculator is een handige rekentool die per bedrijf, per stal en het aantal dieren de uiteindelijke stikstofdepositie berekent. Zowel in de oude als in de nieuwe situatie”, vertelt Nico-Dirk van Loo, projectmanager van AERIUS. “Zo kunnen veehouders bij nieuwbouwplannen variëren met het type stal, en dus de stalemissie, en het aantal dieren om na te gaan welke invloed de verschillende keuzes hebben op de stikstofdepositie. Voor een stal is deze vergelijking in enkele minuten uit te voeren.”

AERIUS Calculator is in de toekomst te koppelen aan bestaande programma’s, geeft Nico-Dirk aan. “Dan kunnen bijvoorbeeld adviseurs en bedrijven via hun eigen systeem AERIUS gebruiken.” Het rekenprogramma houdt rekening met de vele factoren die van invloed zijn op de werkelijke depositie in het Natura 2000-gebied, bijvoorbeeld heersende windrichting en de reliëffactoren.

AERIUS Calculator wordt tot de invoering van de PAS nog niet gebruikt in de provinciale vergunningverlening, maar wél uitgebreid getest door adviseurs en ondernemers. Een testaccount kunt u aanvragen via www.AERIUS.nl.

2015-10-30T11:55:01+01:00