Aanmelden netwerken

//Aanmelden netwerken

Aanmelden netwerken

Een netwerk van Proeftuin Natura 2000 Overijssel is praktisch en vertaalt ideeën en maatregelen voor ammoniakreductie naar de boerenpraktijk. Voor Overijsselse veehouders die willen werken aan ammoniakemissie of –depositie zijn de netwerken een effectieve manier om samen met collega’s, en met inbreng van experts, kennis te verzamelen en vervolgens te vertalen naar het eigen bedrijf. Een netwerk gaat aan de slag rond een thema (bijvoorbeeld mestaanwending), maatregel (bijvoorbeeld kelderluchtafzuiging of rantsoenaanpassing), specifiek Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld over werken met landschapselementen) of onderzoek (haalbaarheidsonderzoek of experiment).

Klik hier voor meer informatie over de netwerken en het aanmelden van uw netwerk.

2015-10-30T17:04:26+01:00