Aanmelden micro-netwerk ‘Winst via BEX en BEA’

//Aanmelden micro-netwerk ‘Winst via BEX en BEA’

Aanmelden micro-netwerk ‘Winst via BEX en BEA’

Wilt u weten op welke onderdelen van de bedrijfsvoering u ammoniak kunt reduceren door de stikstofefficiëntie te verhogen? In het netwerk ‘Winst via BEX en BEA’ krijgt u inzichtelijk aan welke ‘knoppen’ u kunt draaien om de emissie op uw bedrijf te verminderen. Heeft u al eens in beeld gebracht hoeveel stikstof u aanvoert en hoeveel er tijdens de kringloop verdwijnt? Of hoe u de stikstofefficiëntie kunt verhogen door bijvoorbeeld te variëren met voeraankoop en mestafvoer? Informatie die u om kan zetten in (financiële) winst.

De BEX (bedrijfsspecifieke excretie) en BEA (bedrijfsspecifieke excretie ammoniak) leveren interessante gegevens op voor u als ondernemer, vooral als u de cijfers kunt spiegelen met collega-ondernemers. De zes melkveehouders in de pilotgroep zagen na het vergelijken van de BEX en BEA grote variatie in het aantal kg ammoniakemissie per ton melk. Verschillen die bijvoorbeeld voortkwamen uit het aangeboden rantsoen. Het effect van voeding blijkt groot, daar is een winst van ruim 25 procent ammoniakreductie te behalen.

In het netwerk ‘Winst via BEX en BEA’ gaat u samen met collega’s en experts in netwerkverband met de instrumenten BEX en BEA aan de slag. Na de drie bijeenkomsten heeft u inzicht in de kringloop op uw bedrijf en aan welke ‘knoppen’ u kunt draaien om de ammoniakemissie te verminderen. Meld u hier aan. Dit netwerk is afgerond. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden.

Informatie micro-netwerk
Bijeenkomsten: drie
Deelnemers: ± tien
Locatie: nader te bepalen in de provincie Overijssel

Bron afbeelding: Koeien & Kansen

2015-10-30T15:38:22+01:00