Baas over ammoniakemissie met Ammoniak Navigator

//Baas over ammoniakemissie met Ammoniak Navigator

Baas over ammoniakemissie met Ammoniak Navigator

Veehouders die de ammoniakemissie op hun bedrijf willen verminderen, hebben ‘gereedschap’ nodig. De Proeftuin heeft een prototype van een nieuw gereedschap klaar: de Ammoniak Navigator. Met dit instrument kan de veehouder op ieder gewenst moment de ammoniakemissie van het bedrijf bepalen. Een vergelijking van de actuele emissie met de doelstelling geeft direct aan of de veehouder op koers ligt. Als dat niet zo is kan hij met (extra) maatregelen de emissie op het bedrijf bijsturen.

De ammoniakemissie wordt normaal op jaarbasis berekend. Voor een veehouder die de emissie wil verminderen, is dat onhandig. Hij neemt maatregelen en ziet een jaar later of hij er wat mee bereikt heeft. Voor een technische maatregel (bijvoorbeeld aanpassing stal) werkt dat wel, maar voor managementmaatregelen die regelmatig (bij)sturing vragen is dat onvoldoende. Voer- en diermanagementmaatregelen zijn belangrijk bij het verminderen van de ammoniakemissie en daarom ontwikkelde de Proeftuin een prototype van de Ammoniak Navigator. Met de Ammoniak Navigator krijgt de veehouder regelmatig de gewenste informatie over het effect van managementmaatregelen en kan hij op een doel bijsturen.

Berekening ammoniakemissie
De Ammoniak Navigator berekent de ammoniakemissie op bedrijfsniveau voor een melkveebedrijf. Dat doet het programma bij de eerste keer invullen vanaf 1 januari van het lopende jaar (dus vanuit het 0-punt) tot het moment waarop de veehouder het programma invult en vervolgens steeds vanaf de vorige keer dat het programma is ingevuld tot de nieuwe invuldatum. Zo berekent de Navigator voor iedere invuldatum een emissie, waarna de verschillende meetpunten in een grafiek worden weergegeven. In diezelfde grafiek staat ook de opgegeven doelstelling en kan de veehouder snel beoordelen of hij moet bijsturen (zie figuur 1). Het invullen van de Navigator lijkt op het invullen van de BEX of BEA.

Baas over ammoniakemissie met Ammoniak Navigator

Bijsturen op streefemissie
De Ammoniak Navigator is bedoeld voor melkveehouders die inzicht willen hebben in hoe de ammoniakemissie van het bedrijf zich gedurende het jaar ontwikkelt. Het is daarmee een hulpmiddel om een bepaalde streefemissie voor dat jaar ook daadwerkelijk te halen. Die streefemissie is nu misschien nog niet interessant, maar dat kan veranderen wanneer de PAS in werking treedt. Bijvoorbeeld in verband met de NB-wetvergunning, de uitbreiding van de melkproductie binnen een bestaande vergunning, of met het beheersen van de ammoniakdepositie op een naburig Natura 2000-gebied.

Doorontwikkelen bèta-versie
Van de Ammoniak Navigator is op dit moment een beta-versie gereed. Dat wil zeggen dat er een prototype staat, maar dat er nog onvolkomenheden in kunnen zitten. Deze wil de Proeftuin er uit gaan filteren samen met studiegroepen. Een eerste test binnen de pilotbedrijven van de Proeftuin leidde tot positieve reacties.

 

2019-02-04T10:43:26+01:00