Melkveestal ontwerpen met NH3-reducerende maatregelen

/Melkveestal ontwerpen met NH3-reducerende maatregelen
Melkveestal ontwerpen met NH3-reducerende maatregelen2019-02-04T10:42:52+01:00

Melkveestal ontwerpen met NH3-reducerende maatregelen

ontwerpenOp 26 juli is het netwerk “NH3-maatregelen in ontwerpfase melkveehouderij” voor het eerst bijeen gekomen. Op het bedrijf van familie Den Uijl in Zwartsluis is op deze avond veel informatie uitgewisseld over vergunningverlening, met nadrukkelijke aandacht voor de Natuurbeschermingswetvergunning. Tijdens de tweede bijeenkomst in september komen de bouwtekeningen op tafel om te discussiëren over inpassing van mogelijke maatregelen.

Veehouders die op dit moment in de ontwerpfase van een nieuw te bouwen stal zitten hebben veel vragen. Welke maatregelen zijn te nemen om ammoniakemissie te reduceren? En hoe zijn deze in de ontwerpfase en vergunningaanvraag al mee te nemen? Om veehouders hiervoor handvatten aan te reiken, heeft Proeftuin Natura 2000 Overijssel een micro-netwerk gestart. In drie bijeenkomsten gaan de deelnemers met elkaar aan de slag om inzicht te krijgen in bovenstaande vragen.

De eerste bijeenkomst startte met een voorstelronde waarin direct de diversiteit van de bedrijven duidelijk werd. Zowel de huidige bedrijfsvorm, als de toekomstige plannen en gewenste ontwikkeling van de netwerkdeelnemers lopen ver uiteen. De gemene deler in de nieuwbouwplannen is te vinden in ‘Wij willen de stal zo inrichten dat mestverwerking mogelijk is.’ Daarnaast kwam de vraag: ‘Wat kan ik, naast de keuze voor vloertype, nog meer doen aan ammoniakreductie’ sterk naar voren. Deze vraag is het centrale onderwerp van de tweede bijeenkomst in september.

Tijdens deze eerste bijeenkomst is dieper ingegaan op de mogelijkheden en gevolgen van het vergunningenbeleid in Overijssel. Een onderwerp waar de melkveehouders van het netwerk al goed op voorbereid zijn. De nodige berekeningen zijn al gemaakt, hoewel de werkelijke ontwikkelruimte afhankelijk is van de maatregelen die het bedrijf uiteindelijk gaat toepassen. Niettemin wist Jan Teunissen, specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu bij Rombou, de deelnemers genoeg nieuws te vertellen. Met name het vergunningskader rondom de NB-wet is bij vertaling naar het eigen bedrijf niet eenvoudig. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat de complexiteit van de vergunningverlening maakt dat je als ondernemer dit niet zonder goede adviseur kunt doorlopen.

In september gaat het netwerk verder met het verkennen van maatregelen voor ammoniakemissiereductie bij het bouwen van een nieuwe stal. Hierbij komen maatregelen aan bod voor de ombouw, mestkelder en vloeren, waarbij maatregelen van de RAV-lijst en maatregelen in ontwikkeling besproken worden.

Bij voldoende belangstelling start de Proeftuin dit najaar een tweede netwerk over dit onderwerp. Belangstellenden kunnen zich hier opgeven. Dit netwerk is afgerond. U kunt zich hier niet meer voor aanmelden.