Maatregel uitgelicht – Loopvloeren sproeien met water

/Maatregel uitgelicht – Loopvloeren sproeien met water
Maatregel uitgelicht – Loopvloeren sproeien met water2019-02-04T10:42:51+01:00

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (een maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. De maatregel ‘Loopvloeren sproeien met water’ is toepasbaar in de melkveehouderij.

Beschrijving
Door de vloer voor of na het mestschuiven te besproeien met water worden urine en mest sneller afgevoerd. Daardoor vindt een vermindering van de vloeremissie plaats. De emissiereductie is afhankelijk van de hoeveelheid water en van het vloertype. Richtlijn is minimaal 5 liter m² water per bevuild oppervlak. Spoelleidingen kunnen zowel in bestaande als nieuwe stallen aangebracht worden. Ook een mestschuif of schuifrobot kan uitgerust worden met een sproei-installatie.

Het water verdunt ook de mest in de kelder. Hoe meer verdunning, hoe meer emissievermindering. Theoretisch is deze relatie evenredig, wat betekent dat bij een halvering van de concentratie de ammoniakemissie ook halveert.

Effectiviteit
De emissiereductie van deze maatregel kan oplopen tot 50%, afhankelijk van de mate van verdunning. Op de Rav-lijst is een sproeisysteem opgenomen in combinatie met een loopstal met hellende vloer en giergoot of in combinatie met een roostervloer. Bij gebruik van 10 liter water per m² zijn op de Rav-lijst de volgende emissiefactoren bepaald:

• Bij beweiding: 7,5 kg/NH³ per dierplaats per jaar
• Bij permanent opstallen: 8,6 kg/NH³ per dierplaats per jaar

Door de snellere afvoer van mest en urine verbetert de beloopbaarheid van de vloer. Wel brengt de maatregel directe kosten mee voor het water en indirect voor extra mestopslag en grotere hoeveelheden uit te rijden mest. Deze nadelen zijn te verminderen door bijvoorbeeld alleen in de zomermaanden te sproeien. In de zomer is er meer ruimte in de mestopslag doordat er regelmatig mest wordt uitgereden en/of koeien gedeeltelijk buiten zijn. Door deze aanpassing van de maatregel is de emissievermindering wel kleiner.

Wilt u meer maatregelen bekijken in de digitale gereedschapskist? Klik dan hier (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)