Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren

/Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren
Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren2019-02-04T10:42:50+01:00

Kennissessie borgen en handhavenIn de Proeftuin zijn maatregelen ontwikkeld die Overijsselse veehouders kunnen gebruiken bij de aanvraag van een NB-vergunning. Deze maatregelen worden voorgelegd voor opname op de PAS-lijst (als bijlage bij de Rav-lijst) voor landelijk gebruik. Deze zogenaamde verzilverde maatregelen zijn het resultaat van een intensief samenwerkingsproces van de Provincie Overijssel en de Proeftuin. In de kennissessie ‘borgen is de sleutel tot verzilveren’ namen Fred Stouthart en Gerard Migchels de deelnemers mee in de aandachtspunten van borging.

Borgingsvraagstukken lopen van relatief makkelijk naar moeilijk. Zo is een maatregel als dakisolatie aan de hand van de aanwezigheid van bepaalde specificaties al goed te controleren. Bij het sproeien van water is al meer aanvullende informatie nodig, zoals de hoeveelheden gesproeid water, en zijn dat dat ook de juiste hoeveelheden?
Voermaatregelen betreffen vaak een combinatie van meerdere maatregelen, een nog pittiger borgingsopgave.

De deelnemers hebben enthousiast meegedacht en kwamen met meerdere oplossingsrichtingen om het borgen vorm te geven. Mogelijkheden die genoemd zijn voor dakisolatie zijn: opname in de Maatlat Duurzame Veehouderij en certificering dakplaten. Borging voor sproeien van vloeren kan mogelijk via een watermeter op de kraan en mestbemonstering. Voor de mogelijke borging van voermaatregelen bij melkvee werd als laatste genoemd: ammoniakmeter in de stal, gebruik maken van KringloopWijzer en meting ureumgetal in de urine.

De kennissessie liet de deelnemers zien dat de opgave om een maatregel geborgd te krijgen lastig is. Maar als het lukt en een maatregel is verzilverd, betekent dit dat een melkveehouder, bij goed gebruik, ruimte creëert voor zichzelf voor ontwikkeling.

Link naar gereedschapskist melkvee met informatiebladen ACNV, dakisolatie, sproeien met water en voermaatregelen.

———————————————————————————————————————————————–

Kennissessie 1: Economie en ammoniak
Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?
Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie
Kennissessie 4: Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf
Kennissessie 6: Bijsturen op NH3, N en P door het jaar heen