Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie

/Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie
Kennissessie 3: Mesttoediening 2.0, meer grasgroei en fors minder emissie2019-02-04T10:42:50+01:00

Kennissessie mesttoedieningOp de meeste bedrijven vindt meer dan de helft van de totale ammoniakemissie plaats in het veld. Vooral op de eerste dag van mest uitrijden is de emissie het hoogst, vertelt Jan Huijsmans van Wageningen UR. Tijdens deze kennissessie kwamen meerdere maatregelen rond mesttoediening aan bod.

Het verminderen van emissie kan door mest te mengen met water. Ook de grasgroei heeft hier baat bij, dit blijkt uit de praktijkproeven die bij twee pilotveehouders van de Proeftuin zijn uitgevoerd. Een ander aandachtspunt is ‘netjes werken’. Voor de aanwezigen lijkt dit lastig uit te voeren. Want wat is netjes werken? De wettelijke voorschriften zijn hier leidend maar dan nog zijn er veel variaties in uitvoering aan te treffen. Uit berekeningen van Proeftuin Natura 2000 Overijssel blijkt dat bewust netjes werken een belangrijke emissiebeperking kan opleveren én de ondernemer financieel voordeel geeft. Ook het tijdstip van 986944uitrijden is van belang. Is het bewolkt of zonnig, staat er veel wind of niet? Dat zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de werkelijke emissie. Des te minder drogende omstandigheden, des te minder emissie.

Een aandachtspunt voor de komende periode is de borging van het geheel. Hoe maak je inzichtelijk dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden wat wordt afgesproken, en met welke emissiefactor? De oplossing lijkt in de richting van technische oplossingen te zitten zoals sensoren, flowmeters/NIR of gebruik van GPS.

Link naar presentatie
Link naar poster nauwkeurig mestaanwenden
Link naar informatieblad Aanwenden mest verdund met water
Link naar rapport Mest verdunnen met water

———————————————————————————————————————————————————

Kennissessie 1: Economie en ammoniak
Kennissessie 2: Nieuwe gebiedsgerichte maatregelen?
Kennissessie 4: Ammoniakreductie, een zaak van het gehele bedrijf
Kennissessie 5: Borgen is de sleutel tot verzilveren
Kennissessie 6: Bijsturen op NH3, N en P door het jaar heen