Voer2019-02-04T10:43:14+01:00
2019-02-04T10:43:33+01:00

Stro en brok voeren aan droge koeien en jongvee

De pilotveehouders en de Proeftuin-adviseurs zoeken naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.