Hemstede op LTO Noord-avond: “Voermaatregelen zijn op verschillende manieren te nemen”

/Hemstede op LTO Noord-avond: “Voermaatregelen zijn op verschillende manieren te nemen”
Hemstede op LTO Noord-avond: “Voermaatregelen zijn op verschillende manieren te nemen”2019-02-04T10:42:55+01:00

Hemstede op LTO Noord-avond: “Voermaatregelen zijn op verschillende manieren te nemen”

Jan HemstedeOp 29 oktober vond de tweede sectoravond van de LTO Noord-vakgroep melkveehouderij plaats in Weerselo. Een groot aantal melkveehouders hoorden daar ook het verhaal van Jan Hemstede. Als een van de pilotondernemers binnen de Proeftuin vertelde hij over zijn ervaringen met ammoniakreducerende maatregelen. “Samen met de Proeftuin heb ik een BedrijfsOntwikkelingsPlan opgesteld, waarin ik heb aangegeven met welke maatregelen ik de komende periode aan de slag wil.” Hemstede is actief met BEX en BEA. Dat levert hem inzicht op in de stikstofkringloop op zijn bedrijf, maar ook de P-efficiëntie komt daarbij aan
de orde.

Het bedrijf van Hemstede telt 125 koeien en 110 stuks jongvee. “Een verhouding waar ik wellicht verandering in wil brengen. Door jongvee te verminderen is de ammoniakuitstoot te verminderen”, legt Hemstede uit. “De vraag is nu of het past bij andere bedrijfskeuzes die ik maak.” De pilotveehouder is daarnaast bezig met het optimaliseren van voeding op zijn bedrijf. “Ik heb veel belangstelling voor dit onderwerp. Ik had al een automatisch voersysteem op mijn bedrijf. Niet dat zo’n systeem een harde voorwaarde is voor nieuwe voermaatregelen. Die zijn namelijk op verschillende manieren te nemen”.

Voor de zomer van 2013 heeft Hemstede het sproeien van water over de stalvloer op de agenda staan. “En als het lopende onderzoek het toelaat wil ik ook graag met ureaseremmers aan de slag”, vertelt Hemstede. Deze maatregel biedt veel perspectief, maar is nog niet volledig praktijkrijp. De Proeftuin zet hier nu extra energie op. Het streven van de pilotondernemer met bovengenoemde maatregelen? “Het realiseren van een totale ammoniakemissiereductie van 30 procent.”

Benieuwd welke maatregelen u kunt nemen tegen ammoniakemissie? Neem een kijkje in onzegereedschapskist. (Wanneer u nu de gereedschapskist bezoekt, verlaat u tijdelijk onze website en komt u via een nieuw scherm terecht op de omgeving van www.agriconnect.nl. De website van Proeftuin Natura 2000 Overijsel blijft echter via het achterliggende tabblad beschikbaar.)