Chemisch luchtwassysteem

Chemisch luchtwassysteem2019-02-04T10:42:47+01:00
Status Opgenomen op RAV-lijst

Beschrijving
Met een luchtwassysteem wordt de ventilatielucht uit de stal behandeld om zo de ammoniakemissie te reduceren. De ammoniak wordt in de luchtwasser opgevangen in de wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt de ammoniak gebonden als ammoniiumsulfaat. Deze stof wordt met het spuiwater afgevoerd. De gereinigde ventilatielucht verlaat via een druppelvanger  het systeem. Er zijn wassers met een rendement van 70% en wassers met een hoger rendement (tot 95%). In de tabel hierna is uitgegaan van een wasser met een rendement van 70%.

Effecten

Effect op Beoordeling Toelichting
Milieu      ++ Besparing varieert van 60% tot 75% NH3 reductie per dierplaats
Diergezondheid Geen effect
Investering      ++ De investeringskosten bedragen ca € 15,- per dierplaats
Kosten      ++ De jaarlijkse kosten bedragen € 6,5,- per kg vermeden ammoniakemissie
Arbeid Geen effect

Meer informatie
Meer informatie over deze maatregel en te combineren maatregelen vindt u in dit onderzoeksrapport.