Verhogen melkproductie per koe per jaar

Verhogen melkproductie per koe per jaar2019-02-04T10:42:40+01:00

Verhogen melkproductie per koe per jaar

 • Jongvee legt minder stikstof vast dan melkvee en dat levert extra ammoniakemissie op
 • Minder jongvee houden kan door het afvoeren van overtollig jongvee, een hogere melkproductie per koe of het verhogen van de duurzaamheid van de veestapel

Optimalisatie van de melkproductie per koe draagt bij aan een efficiënte en duurzame veestapel. Daarmee is de melkproductie per koe per jaar te verhogen. Met het wegvallen van het melkquotum wordt het verhogen van de melkproductie voor veel veehouders interessant. Dit kan door de voerefficiëntie te verbeteren. Het doel is zoveel mogelijk melk te maken uit het beschikbare voer.

Een voorbeeld op een bedrijf met 100 melkkoeien, 8500 kg melk en 40 hectare. Wanneer het de veehouder lukt om 1,4 kg melk uit 1 kg droge stof te produceren in plaats van 1,3 kg melk dan levert dat 65.385 kg meer melk op. Dat is een verbetering van de voerbenutting met ± 7,5 procent. Dit heeft een positief effect op de ammoniakemissie. Er komt minder overtollig stikstof in de mest terecht.

Oudere koeien zijn efficiënter

Voermanagement is een belangrijk middel om de melkproductie te verhogen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de diergezondheid. Juist een duurzamere veestapel kan leiden tot een verhoogde melkproductie per koe. Oudere koeien zijn efficiënter in de productie van melk. Ook geven oudere koeien méér melk dan jongere koeien.

Minder jongvee

Bij een hogere melkproductie per koe is minder jongvee nodig om de afgevoerde koeien te vervangen, bij een gelijkblijvend uitvalspercentage. Jongvee legt minder stikstof vast dan melkvee en dus daalt bij minder jongvee de ammoniakemissie. Minder dieren produceren daarnaast minder mest en kunnen met een kleiner staloppervlak toe.

Resultaat

Effect op Beoordeling
Milieu + Ammoniakreductie afhankelijk van de verhoging van de efficiëntie en de vermindering van jongvee.
Technisch resultaat + Hogere melkproductie per koe.
Diergezondheid + Duurzamere veestapel
Welzijn + Minder ziekte incidentie en minder afvoer van dieren.
Arbeid + Minder dieren verzorgen
Investering 0
Kosten + Minder opfokkosten van jongvee en hogere productie per koe resulteert in lagere kosten per kg melk.

— zeer negatief; – negatief; 0= neutraal; + = positief; ++ zeer positief

Meer informatie

 • In dit informatieblad leest u meer achtergrondinformatie over deze maatregel.
 • Bekijk de behaalde resultaten van zes pilotboeren in dit artikel.
 • Dit interview met melkveehouder Tom Lugtenberg heeft in 2016 de Nieuwe Oogst gestaan.  Hij speelt met ruweiwitgehalten.
 • Ammoniakemissie overzichtelijk in beeld met de AmmoniakCheck.
 • De ammoniakwijzer maakt effecten inzichtelijk.
 • In het interview met Ewald Stamsnieder leest u over een hogere productie met dezelfde emissie.
 • Lager ruw eiwit, minder ammoniakemissie. Een interview met Zwier van de Vegte, Wageningen UR-bedrijfsleider van De Marke.
 • Lees hier het praktijkverhaal van melkveehouder Jan Hemstede. ”Hoogproductieve koe is het meest efficiënt.”
 • Lees hier het praktijkverhaal van melkveehouder Rudie Freriks. ”Resultaat over een jaar beoordelen is nooit verstandig.”
 • In het praktijkverhaal van Ewald Stamsnieder lees je over andere wegen dan stalsystemen om ammoniak te reduceren.
 • Lees de visie van Zwier van der Vegte, Wageningen UR-bedrijfsleider van De Marke over deze maatregel.
 • Lees het antwoord op de kennisvraag: Natuurgras bijvoeren?