’s Nachts beweiden

’s Nachts beweiden2019-02-04T10:42:48+01:00

Samen met collega’s, en met ondersteuning van de Proeftuin, zoeken Overijsselse veehouders in verschillende netwerken en bijeenkomsten naar mogelijkheden voor ammoniakreductie op hun bedrijf. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het verwachte effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.

Tijdens een bijeenkomst van LTO Noord-afdeling Hellendoorn stelde een agrarische ondernemer de volgende vraag: Helma_2009-_031_0

Helpt ’s nachts beweiden, in plaats van overdag, de ammoniakemissie te reduceren?

Antwoord
’s Nachts beweiden heeft naar verwachting geen invloed op de ammoniakemissie. De emissie bij weidegang is namelijk zeer beperkt, slechts 2%. Dat komtomdat in de weide de urine en faeces niet met elkaar mengen, waardoor ureum in de urine minder snel afbreekt tot ammoniak. ’s Nachts beweiden maakt daarin geen verschil.

Naast 2% emissie bij weidegang vindt het grootste gedeelte van de ammoniakemissie plaats bij aanwending (58%) en uit stal en opslag (40%).

Versie: maart 2014