Bijdrage Proeftuin LTO Noord-sectoravond melkveehouderij

/Bijdrage Proeftuin LTO Noord-sectoravond melkveehouderij
Bijdrage Proeftuin LTO Noord-sectoravond melkveehouderij2019-02-04T10:42:56+01:00

Bijdrage Proeftuin LTO Noord-sectoravond melkveehouderij

man koeDonderdag 11 oktober was Proeftuin Natura 2000 Overijssel aanwezig tijdens de sectoravond melkveehouderij in Ommen. Naast de presentatie van LTO Noord over het mestdossier en andere inhoudelijke zaken, deelde pilotveehouder Rudie Freriks zijn ervaringen over ammoniakreducerende maatregelen met de ondernemers in de zaal.

Jeanet Brandsma, LTO Noord-bestuurder van de LTO vakgroep melkveehouderij, startte de avond met informatie over het huidige mestdossier. De aanleiding is het aanscherpen van de mestwetgeving in 2013. Naast de inhoudelijke discussie werd duidelijk dat voedings- en managementmaatregelen handvatten bieden voor bedrijven in relatie tot een mestaanpak op individueel niveau. BEX en BEA kunnen hiervoor gebruikt worden.

Pilotveehouder Rudie Freriks kon hier mooi op inhaken en gaf uitleg over zijn bedrijf en over zijn BEX/BEA berekeningen. De BEX/BEA is voor hem een mooi instrument om inzichtelijk te maken op welke punten er verbetering mogelijk is. Het afgelopen jaar heeft hij ingezet op een beter voermanagement door onder andere het verhogen van grasproductie, minder ruw eiwit in het kuil en door het voeren van ander krachtvoer. Rudie gaf aan dat er best mogelijkheden zijn om de uitstoot van ammoniak te reduceren, maar dat het ook een training van hemzelf en van zijn bedrijf betreft. Beide moeten wennen aan de aanpassingen die doorgevoerd worden. Het gevoel voor de maatregel, en de doorwerking daarvan, moet groeien.