Bedrijfssituatie

/Bedrijfssituatie
Bedrijfssituatie2019-02-04T10:42:50+01:00

De pilotveehouders van Proeftuin Natura 2000 Overijssel heben allemaal een bedrijfsgroei doorgemaakt van 2011 naar 2012. Gemiddeld genomen produceerden de melkveebedrijven in 2012 40.000 kg melk meer dan in 2011. De bedrijfsoppervlakte is gemiddeld met ruim 3 ha toegenomen. Ook het gemiddelde aantal koeien per bedrijf is omhoog gegaan met 4. Net zoals het aantal stuks jongvee gemiddels is gestegen.

De belangrijkste structuurkengetallen 2012 van de pilotbedrijven vindt u hier:

structuurkengetallen_0