AmmoniakCheck

/AmmoniakCheck
AmmoniakCheck2019-02-04T10:42:49+01:00

De AmmoniakCheck brengt de ammoniakemissie op een melkveebedrijf overzichtelijk in beeld aan de hand van zeven kengetallen. Proeftuin Natura 2000 heeft dit instrument ontwikkeld samen met de deelnemende melkveehouders aan het deelproject Proef op de Som. Nu kan iedere melkveehouder een AmmoniakCheck van zijn bedrijf aanvragen.

AmmoniakCheckDe AmmoniakCheck laat veehouders aan de hand van grafieken zien hoe ze scoren ten opzichte van collega-veehouders en wat een goede richtlijn is voor hun bedrijf. Voor de AmmoniakCheck hoeft de veehouder alleen zijn BEX of KringloopWijzer aan te leveren bij de Proeftuin. De Proeftuin leest de gegevens in en komt vervolgens met een overzichtelijke weergave van de BEA (Bedrijfsspecifieke Excretie Ammoniak).

AmmoniakCheck aanvragen
U kunt een AmmoniakCheck voor uw eigen bedrijf aanvragen. Stuur een e-mail naar  info@proeftuinnatura2000.nl dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie over maatregelen
Wilt u meer weten over ammoniakreductie op een melkveebedrijf? Bekijk dan de informatie op onze website.