Adviseurs pilotgroep wisselen kennis uit

/Adviseurs pilotgroep wisselen kennis uit
Adviseurs pilotgroep wisselen kennis uit2019-02-04T10:42:52+01:00

Adviseurs pilotgroep wisselen kennis uit

adviseurssDe acht leden van de pilotgroep zijn ieder gekoppeld aan een persoonlijke adviseur. Voor de adviseurs ligt er de uitdaging om de veehouders te begeleiden in hun zoektocht naar bedrijfs- en gebiedsgerichte maatregelen om ammoniakemissie te verminderen. De acht adviseurs schakelen periodiek met elkaar en met experts om maatregelen en ervaringen te bespreken. Dinsdag 29 mei kwamen ze bij elkaar voor onder andere een verdiepende toelichting op ammoniakemissie.

Andre Aarnink, onderzoeker milieu bij Wageningen UR Livestock Research, benoemde in zijn presentatie meerdere factoren die van invloed zijn op ammoniakemissie en ideeën om deze emissie aan te pakken. Ammoniakemissie is vooral afhankelijk van de staloppervlakte, bij varkensstallen komt er daarom relatief minder emissie voor dan bij melkveestallen. De stalvloer en mestopslag zijn de voornaamste emissiebronnen. Temperatuur, luchtsnelheid en de zuurgraad van urine en mest zijn onder andere bepalend voor de hoogte van de emissie. (NB: Meer informatie over maatregelen voor reductie van ammoniakemissie staat in de gereedschapskist.)

Adviseur Gerrit Bossink vervolgde de bijeenkomst met een korte toelichting op de BEX/BEA, het instrument voor melkveehouders om beter inzicht te krijgen in de stikstofkringloop en om de voerefficiency te verhogen. De toelichting van Bossink betrof een voorproefje van de workshop die de adviseurs na de zomer gaan volgen over BEX/BEA. Ook wordt onderzocht of dit instrument interessant is voor de intensieve veehouderij.

Op dit moment stellen de adviseurs samen met de pilotboeren een bedrijfsontwikkelingsplan op. Daarin worden onder andere de maatregelen bepaald die tot een vermindering van de ammoniakemissie moeten leiden. Dit kunnen reeds bestaande maatregelen zijn, maatregelen die nog praktijkrijp gemaakt moeten worden en nieuwe maatregelen. In de komende bijeenkomsten van de adviseursgroep wordt de voortgang en het effect van de diverse maatregelen besproken.