Contact Website Afmelden
 

Februari 2016 - Proeftuin Natura 2000

Praktijkbedrijven gezocht voor Proef op de Som
Start verzilvertraject voor voer- en managementmaatregelen
Ammoniakemissie overzichtelijk in beeld met AmmoniakCheck
Minder ammoniakdepositie door landschapselementen

 
   Praktijkbedrijven gezocht voor Proef op de Som

Met Proeftuin Natura 2000 is veel kennis opgedaan over het gebruik en inpassen van maatregelen voor ammoniakreductie in de bedrijfsvoering. Voor de volgende fase van het project, Proef op de Som, worden 28 melkveehouders gezocht die willen deelnemen als praktijkbedrijf. Wilt u stappen gaan zetten om ammoniakemissie op uw bedrijf te reduceren? Staat u daarbij open voor het delen van uw ervaringen en vorderingen? Schrijf u dan voor 24 februari in om een van de 28 praktijkbedrijven voor ‘Proef op de Som’ te worden!


Lees verder
 
   Start verzilvertraject voor voer- en managementmaatregelen

Met het rantsoen hebben veehouders een belangrijke sleutel in handen bij het reduceren van ammoniakemissie. Reductie op dit niveau werkt door in de hele kringloop, tot aan de mestaanwending aan toe. Met het verzilverd krijgen van voermaatregelen kan elke melkveehouder op relatief simpele, maar zeer effectieve wijze invloed uitoefenen op de ammoniakemissie op zijn bedrijf. Voor de Proeftuin reden om zich samen met de Provincie Overijssel en de Commissie van Deskundigen te richten op het borgen van voer- en managementmaatregelen via de BEA.


Lees verder
 
   Ammoniakemissie overzichtelijk in beeld met AmmoniakCheck

De 28 praktijkbedrijven die instappen in Proef op de Som krijgen allemaal een AmmoniakCheck van hun bedrijf. Deze Check brengt de ammoniakemissie op hun bedrijf overzichtelijk in beeld aan de hand van zeven kengetallen. Via grafieken kunnen de veehouders zien hoe ze scoren ten opzichte van collega-veehouders en wat een goede richtlijn is voor hun bedrijf. De AmmoniakCheck is op dit moment in ontwikkeling. De Proeftuin werkt er naar toe om het instrument voor een grotere groep veehouders beschikbaar te stellen.Lees verder
 
   Minder ammoniakdepositie door landschapselementen

Het grootschalig inzetten van landschapselementen kan de depositie van ammoniak op Natura 2000-gebieden met 3 tot 12 procent verminderen. Dat blijkt uit een verkennende studie dat Alterra uitvoerde in opdracht van Proeftuin Natura 2000. Het grootste effect is te bereiken door het integraal verruwen van het tussengebied en het aanbrengen van een landschapselement van 250 meter rond de bedrijven.


Lees verder
 


Proeftuin Natura 2000 - Postbus 240 – 8000 AE Zwolle - T. 088 888 66 77 – E. info@proeftuinnatura2000.nl

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief