Contact Website Afmelden
 

November 2015 - Attentiemail Proeftuin Natura 2000 Overijssel

Proeftuin Natura 2000
Kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij”
Nieuwe website voor Proeftuin Natura 2000
BEX-BEA voor varkens en pluimvee nog niet haalbaar
Proeftuin-rapporten nu online beschikbaar
De Proeftuin in Vlaamse belangstelling
Kennisvraag: Mest verdunnen met regenwater?

 
   Proeftuin Natura 2000

Proeftuin Natura 2000 combineert het ontwikkelen en toepassen van ammoniakreducerende maatregelen in de praktijk, met de kennisuitwisseling tussen veehouders, adviseurs en andere betrokkenen. Onder andere via deze attentiemail.
 
   Kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij”

Proeftuin Natura 2000 nodigt u van harte uit voor de kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij”. Een dag vol actuele informatie voor melkveehouders, adviseurs en beleidsmedewerkers. U kunt nieuwe informatie opdoen en u krijgt de gelegenheid om mee te denken en kennisvragen te stellen over praktische en kosteneffectieve manieren voor emissiereductie in de melkveehouderij. Naast deelname aan de forumdiscussie “Collectieve doelen via het boerenerf” kunt u kiezen uit deelname aan twee kennissessies.


Lees verder
 
   Nieuwe website voor Proeftuin Natura 2000

De Proeftuin blijft in beweging, ook online. Onze website is compleet vernieuwd! De Proeftuin wil het u zo nog gemakkelijker maken om met ammoniakreductie aan de slag te gaan. Daarom ziet u op de homepagina van de Proeftuin drie hoofdingangen: kennis, aan de slag en praktijkverhalen. Via duidelijke buttons navigeert u gemakkelijk naar de informatie die voor u interessant is.


Lees verder
 
   BEX-BEA voor varkens en pluimvee nog niet haalbaar

Een BEX-BEA systeem voor de intensieve veehouderij, als verantwoordingsinstrument voor bedrijfsspecifieke milieuprestaties voor de varkens- en pluimveesector, is niet eenvoudig te realiseren. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek van Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Het instrument biedt voor veel ondernemers te weinig specifieke sturingsmogelijkheden en het verkrijgen van voldoende betrouwbare gegevens is een complexe zaak. 


Lees verder
 
   Proeftuin-rapporten nu online beschikbaar

Het afgelopen jaar heeft de Proeftuin onderzoek gedaan naar het effect van extra weidegang op de ammoniakemissie en de wijze waarop extra weidegang te borgen is. De wetenschappelijke rapporten over deze twee onderzoekstrajecten zijn nu online beschikbaar. Ook de uitkomsten van de onderzoeken naar het aanzuren van mest bij aanwending en het anticiperen op het weer om emissiearm mest uit te rijden, zijn gebundeld in rapporten.


Lees verder
 
   De Proeftuin in Vlaamse belangstelling

“Wij hebben met heel veel bewondering geluisterd naar waar jullie mee bezig zijn, er valt nog veel van jullie te leren”. Dit compliment ontving de Proeftuin nadat zij half oktober samen met de Vlaamse Boerenbond en het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw in Vlaanderen om tafel zat. Onderwerp van gesprek was de werkwijze van de Proeftuin om bij te dragen aan het behalen van Natura 2000-doelen.


Lees verder
 
   Kennisvraag: Mest verdunnen met regenwater?

De Proeftuin biedt agrariërs veel informatie over ammoniakreductie via onder andere nieuwsbrieven, attentiemails en de digitale gereedschapskist. Soms ontstaan hierdoor vragen over de toepassing of het effect van een maatregel. Experts helpen bij het vinden van de antwoorden.

Een Overijsselse ondernemer stelde de volgende vraag: Wat zijn de effecten en kosten van het opvangen en toevoegen van regenwater aan mest?


Lees verder

 


Proeftuin Natura 2000 Overijssel - Postbus 240 – 8000 AE Zwolle - T. 088 888 66 77 – E. info@proeftuinnatura2000.nl

Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief