Werkpakketten

//Werkpakketten
Werkpakketten2019-02-04T10:43:18+00:00

Werkpakketten

De werkzaamheden en activiteiten van Proeftuin Natura 2000 zijn verdeeld over drie werkpakketten.

  • Werkpakket 1: Vullen van de gereedschapskist
  • Werkpakket 2: Implementatie gereedschapskist in de praktijk
  • Werkpakket 3: Innovatiekatalysator

Werkpakket 1 richt zich op het ontwikkelen en praktijkrijp maken van maatregelen om ammoniakemissie te reduceren. Deze maatregelen vormen voor de agrarisch ondernemers diverse gereedschappen waar zij, afhankelijk van hun situatie, gebruik van kunnen maken. Er is ook ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe maatregelen.

Werkpakket 2 activeert veehouders om aan de slag te gaan met de gereedschapskist. Hiervoor is een nauwe betrokkenheid van veehouders en de periferie van belang. Het team van werkplaats 2 werkt met een pilotgroep bestaande uit agrariërs uit verschillende sectoren en meerdere netwerken om haar doelen te realiseren.

Werkpakket 3 is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Proeftuin Natura 2000 als “leer- en experimenteeromgeving”. Het team neemt een actieve rol op zich om de samenwerking tussen de sector, overheid en onderzoek te stimuleren. Ook is er aandacht voor aspecten als monitoring, borging en handhaving. Een belangrijk onderdeel hierin is het verzilvertraject.