Velddemonstratie uitrijden mest verdund water

//Velddemonstratie uitrijden mest verdund water

Velddemonstratie uitrijden mest verdund water

‘Kijk, je ziet direct de vezels omdat de mest gemakkelijk uitzakt. Omdat de mest verdund is, infiltreert het beter.’ Onderzoeker Herman van Schooten kan tijdens de Demodag Ammoniak in het veld laten ziet wat het effect is als mest verdund met water op het land wordt uitgereden.

De zodenbemester met sleepslang  is nog niet voorbij of de groep bekijkt aandachtig het resultaat. ‘Heel netjes, heel strak’, zegt een belangstellende. Het uitrijden van mest verdund met water is één van de maatregelen die veehouders kunnen treffen om ammoniak te reduceren. Naast diverse voer-, stal- en diermanagementmaatregelen.

IMG_4978Op de Demodag Ammoniak, bij melkveehouder Roelofs in Lemelerveld, was er informatie over al deze maatregelen te verkrijgen. Bij informatiepunten, waar deskundigen nadere uitleg gaven, via kennistests en door een presentatie van pilotboer Rudie Freriks. De Demodag Ammoniak is een initiatief van de Proeftuin Natura 2000 als onderdeel van het project Proef op de Som. De Proeftuin is opgezet door Projecten LTO Noord samen met de Wageningen Universiteit (WUR).

Hogere grasopbrengst

Projectteamlid en WUR-onderzoeker Herman van Schooten begint de velddemonstratie bij de schuur van Roelofs. Daar laat hij aan de hand van diverse grafieken, op informatieborden, de onderzoeksresultaten van het uitrijden van mest verdund met water met de sleepvoetmachine zien. Naast een lagere ammoniakuitstoot levert deze maatregel ook een hogere grasopbrengst op, vooral onder droge omstandigheden. ‘Dat komt omdat er meer stikstof uit de mest beschikbaar is omdat er minder ammoniakverlies is. Het infiltreert beter en er is meer vocht beschikbaar’, vertelt Van Schooten. We hebben nog geen onderzoeksresultaten met de zodenbemester, maar verwachten ook bij die methode positieve resultaten.

grafiek mest verdund met water

Voetnoot bij tabel: Emissiereductie bij verdunning van 1 mest; 0,25 water is nog voorlopig omdat er nog aanvullende metingen worden gedaan.

Medewerkers van loonwerker Buijert uit Kamperveen gaven daarna uitleg over de systematiek van water toedienen bij mest uitrijden met een zodenbemester met sleepslang. ‘ Voor de praktijk met het verdunnen met water kiezen we voor de sleepslang, omdat een relatief simpel en goedkoop systeem is’, aldus Van Schooten.

50 procent ammoniakreductie

Tijdens de Demodag was het 25 graden en was het al voor een langere periode droog geweest. Helemaal niet de goede omstandigheden om mest uit te rijden, voor de velddemonstratie werd een uitzondering gemaakt. ‘Uit metingen met de sleepvoetenmachine blijkt dat een deel mest op een deel water een emissiereductie van 50 procent geeft, bij een deel mest op 0,5 delen water is dat 44 procent en bij een deel mest op 0,25 delen water laten eerste resultaten  een reductie van 25 procent zien’, aldus Van Schooten. Met de laatste verdunning worden nog aanvullende metingen gedaan.

Hij gaf de bezoekers aanvullende maatregelen mee bij mest uitrijden. ‘Maak gebruik van de weersomstandigheden, zoals vochtig weer. Werk de mest goed in en onder. Naberegenen is ook een goede maatregel, maar minder praktisch en je moet het wel in de eerste uren na bemesting doen.’

2019-02-04T10:43:22+00:00