Samen werken aan aanvullende maatregelen

//Samen werken aan aanvullende maatregelen

Samen werken aan aanvullende maatregelen

Overijsselse veehouders kunnen aanvullende maatregelen voor reductie van ammoniakemissie voor hun vergunningaanvraag tegemoet zien. “De RAV-lijst biedt niet voor iedereen een oplossing”, aldus Hester Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur in de provincie Overijssel. Verschillende maatregelen worden momenteel in Proeftuin Natura 2000 Overijssel uitgewerkt en gaan naar de provincie om ze ‘vergunbaar’ te maken. “We willen maatregelen waar we achterstaan en waar veehouders met een gerust hart in kunnen investeren.”

De provincie Overijssel wil veehouders in Overijssel graag maatregelen aanbieden voor het verminderen van de ammoniakemissie en waarmee ze hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen. “Er zijn meer mogelijkheden dan alleen stalaanpassingen of het plaatsen van een luchtwasser”, geeft Hester Maij aan. “Denk aan voersamenstelling, mestopslag en –aanwending en andere managementmaatregelen. Mede daarom financiert de provincie Proeftuin Natura 2000 Overijssel om deze maatregelen verder uit te werken.”

Verzilveren maatregelen
Samen met de Proeftuin volgt de provincie een intensief traject om aanvullende maatregelen op te kunnen nemen in de vergunningverlening, het zogenaamde verzilveren van maatregelen. “Als provincie zijn wij de bevoegde instantie rond de NB-wet. Met ons beleid moeten we garanderen dat de stikstofdepositie naar beneden gaat”, aldus Maij. Zij geeft aan dat het juist voor de agrarische sector van belang is dat het gebruik en het effect van de maatregelen goed onderbouwd is. “Veehouders investeren tijd, geld en energie en dan wil je niet dat zo’n maatregel teruggedraaid wordt omdat het juridisch niet waterdicht is.” Om nieuwe maatregelen op de RAV-lijst te krijgen is een proces van jaren.

Commissie van deskundigen
“Het is een lang traject van tekentafel naar proefstal endefinitieve status”, geeft Maij aan. “In Overijssel willen we een pakket met aanvullende maatregelen samenstellen die veehouders kunnen gebruiken in hun vergunningaanvraag. Bij de beoordeling van deze maatregelen, maken we gebruik van de commissie van deskundigen.” Deze commissie bestaat uit specialisten op het gebied van veehouderij en ammoniakemissie. Met de informatie van de Proeftuin, inclusief de wetenschappelijke onderbouwing, geeft de commissie advies of het verwachte effect daadwerkelijk haalbaar is. “In samenspraak met de afdeling Vergunningverlening en handhaving wordt besloten of een maatregel definitief meegenomen kan worden in een vergunningaanvraag. Met deze aanpak hebben we een route die veel korter is dan de weg naar een RAV-erkende maatregel.”

Begin 2013
Wanneer komen er nieuwe, officieel goedgekeurde, maatregelen die veehouders bij hun vergunningaanvraag en in hun bedrijfsvoering kunnen gebruiken? Heel voorzichtig geeft Maij aan dat dat waarschijnlijk begin 2013 zal zijn. “Heel voorzichtig, want het is ingewikkelde materie, waarbij je zorgvuldig wilt afwegen.” De provincie Overijssel loopt namelijk vooruit op haar collega-provincies. “In onze provincie hebben we relatief gezien veel te maken met Natura 2000 en ook met een sterke veehouderijsector. Het is logisch dat wij voorloper zijn. We doen als het ware het voorwerk voor andere provincies. Inderdaad, ook dat is Proeftuin

2015-10-30T15:01:30+00:00