Nieuws

/Nieuws
­

Nieuwe website voor Proeftuin Natura 2000

De Proeftuin blijft in beweging, ook online. Onze website is compleet vernieuwd! De Proeftuin wil het u zo nog gemakkelijker maken om met ammoniakreductie aan de slag te gaan. Daarom ziet u op de home […]

2 november 2015|

Mest met water oplossing voor overschrijding emissieplafond?

Uit de voorlopige cijfers van de emissieregistratie van het RIVM blijkt dat de ammoniakemissie uit de landbouw in 2014 met 5 kiloton is gestegen ten opzichte van 2013. Wat had de emissie in 2014 kunne […]

1 oktober 2015|

Ammoniakproblematiek veehouderij uitgelegd in animatiefilm

Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van het Ministerie van EZ een korte animatie ontwikkeld over ammoniakemissie. In deze film wordt ook voor de mensen die niet deskundig zijn op dit on […]

23 september 2015|

Kennisvraag: sproeien met water per vloertype?

De Proeftuin geeft tijdens diverse ondernemersbijeenkomsten in Overijssel informatie over ammoniakreductie en hoe ondernemers dit vervolgens kunnen vertalen naar hun eigen bedrijf. Soms ontstaan tijde […]

22 september 2015|

Maatregel uitgelicht: rubberen toplaag vloer

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt een digitale gereedschapskist gevuld met interessante maatregelen voor het reduceren van de ammoniakemissie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (maatrege […]

22 september 2015|

Ewald Stamsnieder: “Hogere productie met zelfde emmissie”

De melkproductie langzaam verhogen, met behoud van een lage emissie en hoge efficiëntie van stikstof en fosfaat. Dat was het doel van Ewald Stamsnieder uit Geesteren het afgelopen jaar. “We optimalise […]

19 september 2015|