Nieuws

/Nieuws
­

Managementmaatregelen goedkoper dan stalaanpassingen en net zo effectief

Veehouders die meer ontwikkelingsruimte willen creëren door de ammoniak per dierplaats te verminderen, denken daarbij al snel aan (ver)bouw van de stal. Er zijn echter veel alternatieve maatregelen di […]

19 november 2015|

Kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij”

Proeftuin Natura 2000 nodigt u van harte uit voor de kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij”. Een dag vol actuele informatie voor melkveehouders, adviseurs en beleidsmedewerkers en overige geïntere […]

5 november 2015|

Kennisvraag: Mest verdunnen met regenwater?

De Proeftuin biedt agrariërs veel informatie over ammoniakreductie via onder andere nieuwsbrieven, attentiemails en de digitale gereedschapskist. Soms ontstaan hierdoor vragen over de toepassing of he […]

5 november 2015|

De Proeftuin in Vlaamse belangstelling

“Wij hebben met heel veel bewondering geluisterd naar waar jullie mee bezig zijn, er valt nog veel van jullie te leren”. Dit compliment ontving de Proeftuin nadat zij half oktober samen met de Vlaamse […]

5 november 2015|

Proeftuin-rapporten nu online beschikbaar

Het afgelopen jaar heeft de Proeftuin onderzoek gedaan naar het effect van extra weidegang op de ammoniakemissie en de wijze waarop extra weidegang te borgen is. De wetenschappelijke rapporten over de […]

5 november 2015|

BEX-BEA voor varkens en pluimvee nog niet haalbaar

Een BEX-BEA systeem voor de intensieve veehouderij, als verantwoordingsinstrument voor bedrijfsspecifieke milieuprestaties voor de varkens- en pluimveesector, is niet eenvoudig te realiseren. Dat blij […]

2 november 2015|