Nieuws

/Nieuws
­

Ontwikkelingsruimte verdienen met ammoniakreductie

Melkveehouders kunnen met een combinatie van verschillende voer- en diermanagementmaatregelen, afhankelijk van hun bedrijfsvoering, 20 tot 25 procent ammoniakreductie bereiken. Met het project Borgen […]

6 juni 2016|

Praktijkbedrijven aan de slag met ammoniakreductie

‘Proef op de Som’ is dit voorjaar uit de startblokken vertrokken. 28 Praktijkbedrijven zijn nu aan de slag met het reduceren van ammoniak. Na de eerste inzichten over waar en hoe de ammoniakemissie op […]

6 juni 2016|

Ammoniakemissie overzichtelijk in beeld met AmmoniakCheck

De 28 praktijkbedrijven die instappen in Proef op de Som krijgen allemaal een AmmoniakCheck van hun bedrijf. De AmmoniakCheck brengt de ammoniakemissie op hun bedrijf overzichtelijk in beeld aan de ha […]

16 februari 2016|

Start verzilvertraject voor voer- en managementmaatregelen

Met het rantsoen hebben veehouders een belangrijke sleutel in handen bij het reduceren van ammoniakemissie. Reductie op dit niveau werkt door in de hele kringloop, tot aan de mestaanwending aan toe. M […]

15 februari 2016|

Praktijkbedrijven gezocht voor Proef op de Som

LET OP: Aanmelden was mogelijk tot en met 24 februari 2016. Op dit moment is de inschrijving gesloten.

In 2016 gaat Proeftuin Natura 2000 een nieuwe fase in met het deelproject Proef op de Som […]

12 februari 2016|

Melken met 15 procent ruw eiwit kan

Volgens de deelnemers van het praktijknetwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen’ kan een rantsoen met 15 procent ruw eiwit prima. Het is daarbij wel van belang om het rantsoen zo samen te stellen dat de […]

28 januari 2016|