Nieuws

/Nieuws
­

Bemesten, het kan nog beter

In het praktijknetwerk ‘Ammoniak op Veen’ zijn vijf groepen melkveehouders in West-Nederland op zoek naar maatregelen om de ammoniakemissie te beperken. Ze worden daarbij ondersteund door het Veenweid […]

9 juni 2015|

De Proeftuin en AERIUS blikken terug en vooruit op samenwerking

De samenwerking tussen Proeftuin Natura 2000 Overijssel en AERIUS heeft geresulteerd in belangrijke verbeteringen aan de modellering van emissiemaatregelen van de landbouw. Onlangs blikten LTO Noord e […]

2 juni 2015|

Kennisvraag: Verschil depositie bij mestaanwending op mais- of grasland?

De pilotveehouders van de Proeftuin zoeken samen met hun adviseur naar praktische maatregelen om op hun bedrijf ammoniakemissie te reduceren. Soms ontstaan hierbij vragen over de toepassing of het ver […]

27 mei 2015|

Workshop Borging van mest verdund met water

Het combineren van mest en water in bedrijfsverband is zeer perspectiefvol voor ammoniakreductie. Daar zijn drie mogelijkheden voor: het sproeien van de roosters met water, via verdunning van de mest […]

27 mei 2015|

Ammoniakreductie en goed boeren gaan samen

‘Dat de overheid binnen de PAS ruimte biedt aan voer- en managementmaatregelen om de ammoniakuitstoot te verminderen, is zeker voor de helft toe te schrijven aan Proeftuin Natura 2000 Over […]

26 mei 2015|

Agrarisch ondernemers kunnen zelf ook ontwikkelruimte creëren

Overijssels gedeputeerde Hester Maij, voorzitter van LTO Noord Overijssel Erik Back en projectleider Cathy van Dijk blikken terug en vooral vooruit op het project Proeftuin Natura 2000 Overijssel. Het […]

25 mei 2015|