Digitale gereedschapskist

/Digitale gereedschapskist
Digitale gereedschapskist2019-02-04T10:43:06+00:00

Gereedschapskist

Proeftuin Natura 2000 Overijssel ontwikkelt gezamenlijk met diverse betrokkenen zoals agrariërs, onderzoek, overheden en bedrijfsleven een digitale gereedschapskist: een kist met interessante maatregelen voor het verminderen van de ammoniakemissie en -depositie. Iedere veehouder kan hier gereedschap (een maatregel) uit gebruiken, passend bij zijn bedrijf. Naast het effect van een maatregel op de ammoniakemissie neemt een ondernemer in zijn afweging om een maatregel wel of niet te gebruiken ook de effecten op de kostprijs, arbeid en diergezondheid mee.

Status
De Proeftuin kent aan alle maatregelen in de digitale gereedschapskist een status toe, zodat ondernemers zien wat zij met de maatregelen kunnen. Er is onderscheid gemaakt in:

  • Verzilverde maatregelen: inzetbaar bij aanvraag NB-wetvergunning
  • Praktijkrijpe maatregelen: inzetbaar in de praktijk
  • Maatregelen in ontwikkeling: perspectiefvol, maar nog niet inzetbaar in de praktijk

Ga aan de slag met de gereedschappen! Proeftuin Natura 2000 Overijssel biedt verschillende maatregelen uit de digitale gereedschapskist.