Nieuws

/Nieuws
­

‘Water bijpompen voor bemesting helpt’

Rolf Roelofs uit Lemelerveld hoorde als deelnemer van h […]

‘Ammoniak moet je aan fosfaat koppelen’

Bij Coen Wijers uit Buggenum blijft de mesttank bij zon […]

Ervaringen na ruim een jaar Proef op de Som

Wat voor topsporters geldt, speelt ook bij melkveehoude […]

Veel belangstelling voor themamiddag mesttoedienen per 2018

Er moesten flink wat stoelen bij om de ruim 75 geïntere […]

Stevige inhoudelijke discussies onder deelnemers

De ene melkveehouder wil maïs uit zijn rantsoen halen e […]

Kennisvraag: Hoe kan ik met het ureumgetal sturen op ammoniakemissie?

Antwoord:
Op bedrijfsniveau is dat lastig. Een hoog ur […]

Lugtenberg speelt met ruw eiwitgehalten

Tom Lugtenberg wil de ammoniakuitstoot op zijn mel […]

Deelnemers Proef op de Som scherpen maatregelenkeuze aan

Het risico zat er in, afmeldingen in verband met ‘techn […]

Op de koffie bij de praktijkbedrijven

Hoe pakken de deelnemers ammoniakreductie op hun bedrij […]

Bijpraatsessie voor adviseurs binnen Proef op de Som

Voor adviseurs van deelnemers aan Proef op de Som is ee […]