Beweiding vraagt om vakmanschap

/Beweiding vraagt om vakmanschap
Beweiding vraagt om vakmanschap2019-02-04T10:42:56+00:00

Beweiding vraagt om vakmanschap

beweidingRuim veertig geïnteresseerde veehouders waren donderdag 20 juni 2013 aanwezig tijdens de Proeftuin-bijeenkomst over graslandmanagement. Pilotveehouder Rudie Freriks stelde voor deze zomeravondbijeenkomst zijn bedrijf open en vertelde over de ammoniak reducerende maatregelen die hij toepast op zijn bedrijf. Bezoekers kregen praktische tips over beweiding en maakten een rondgang over het bedrijf.

Resultaten door maatregelen
De avondbijeenkomst startte met een presentatie van Rudie Freriks over zijn bedrijf. Hij toonde de eerste resultaten van de ammoniak reducerende maatregelen die hij als deelnemer aan de Proeftuin toepast op zijn bedrijf. De melkveehouder belichtte met name zijn beweidings- en bemestingsstrategie gericht op betere resultaten en minder ammoniak. “Het gaat om de juiste afstemming tussen beweiden en bemesten.” Aldus Freriks. Zonder grote investeringen te doen op zijn bedrijf, daalde het ureum van 21 naar 19 mg per 100 ml melk en steeg de fosfaat efficiëntie van 32 naar 33 procent. Pilotadviseur Gerrit de Lange van Countus vulde zijn verhaal aan met een uitleg over de kringloopwijzer; volgens de Lange hét instrument om als veehouder de mineralenboekhouding in de gaten te houden. Aan de aanwezige veehouders gaf hij het volgende mee: “Kies een beweidingssysteem dat past bij de bedrijfssituatie én bij jou als ondernemer.”

Verlaging ammoniakemissie door beweiding
Herman van Schooten van Wageningen Livestock Research toonde de effecten van vier beweidingsstrategieën aan de hand van de cijfers van Rudie Freriks. Met zijn huidige beweidingssysteem van 147 dagen en 5 uur per dag ligt de NH3-emissie van dit bedrijf al 11 procent lager dan bij volledig opstallen. Door uit te breiden naar 171 dagen en 13 uur is zelfs een verschil van 14 procent reductie van ammoniak haalbaar. Klik hier om de presentatie in te zien.

Amazing Grazing
Aansluitend vertelde Paul Galama van Wageningen UR Livestock Research over hoe het project Amazing Grazing bezig is met innovatieve ontwikkelingen voor weidegang. Het project richt zich op twee sporen: De High Tech kant, zoals het gebruik van smartphones en gps, en de natuurlijke kant, zoals bijvoorbeeld systemen die meer aansluiten bij het natuurlijke gedrag van de koe.

Praktische handvatten
In het weiland van Freriks gaf Bart van der Hoog van PPP-Agro Advies praktijktips over beweiding. Hij liet de aanwezige melkveehouders ruiken, voelen en kijken naar het gras en de bodem. Ook legde hij het belang uit van tijdig starten met weidegang, de planning van dynamisch beweiden en de afstemming van bemesting op beweiding. Van der Hoog: “Wees een vakman als het gaat om beweiding. Vergaar kennis over het bodemleven, bemesting en de graskwaliteit. Pas dan biedt het beweiden van melkvee resultaten.”