Attentiemails

/Attentiemails
Attentiemails2019-02-04T10:42:51+00:00

Attentiemails

In de digitale attentiemail van Proeftuin Natura 2000 Overijssel vindt u het actuele nieuws en ontwikkelingen vanuit het project. De attentiemail verschijnt maandelijks. Hieronder vindt u het overzicht met de globale onderwerpen. De attentiemail automatisch ontvangen in uw mailbox? Meld u hier aan.

Attentiemail februari 2016 – Aanmelden Proef op de Som | verzilvertraject | landschapselementen

Attentiemail december 2015 – Kennisdag | delen, discussiëren en meedenken

Attentiemail november 2015 – Kennisdag | mest verdunnen met regen water | Proeftuin-rapporten

Attentiemail oktober 2015 – Ammoniakwijzer | overschrijding emissieplafond | rubberen toplaag vloer

Attentiemail juli 2015 – navigator | AERIUS | rantsoen jongvee | energiewaarden voer pluimvee

Attentiemail mei 2015 – film managen van ammoniak | workshop mest en water | Proeftuin-instrumenten

Attentiemail april 2015 – verzilvering maatregelen via BEA | special Nieuwe Oogst | snijmaïs

Attentiemail maart 2015 – snijmaïs als strooisel | evenwichtsbemesting | managen van ammoniak

Attentiemail februari 2015 – aanzuren | navigator | weersomstandigheden | BEA

Attentiemail januari 2015 – weidegang | verzilvertraject | in werk gestorte vloeren

Attentiemail december 2014 – huisvesting jongvee | mest in put verdunnen met water | geitenstallen

Attentiemail november 2014 – extra weidegang | verzilverde maatregelen | BEX/BEA varkens en pluimvee

Attentiemail oktober 2014 – sturen op ureumgetal | bijvoeren hele tarwe | Schiermonnikoog

Attentiemail september 2014 – ureaseremmer | technische monitoring | koolzaadstro als strooisel